İLPASOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ- 10 KG

54,50 ₺

Doğal Katkı, Mucizevi Sonuç

Ürün Özellikleri

10 kg organik katı solucan gübresi
Uygulandığı toprakta, zararlı maddeleri yok ederek, toprağın sağlıklı özelliklere kavuşmasına imkan verir.

 

Bilgilendirme

Eget Vakfı İktisadi İşletmesi’nin sattığı ürünlerden edinilen gelir, öğrencilere burs olarak aktarılmaktadır. Detaylı Bilgi

Ürün Açıklaması

Solucan gübresindeki humik maddeler, topraktaki ağır metalleri, radyonuklidleri, pestisidleri, zor eriyen, bitkiye geçemeyen bileşiklere dönüştürerek insan ve hayvan sağlığı için zararlı bu maddelerin bitkiye dolayısıyla ürünlere geçmesini engeller.
Solucan gübresinin gerektiği şekilde bir kez kullanımı en az %20-30 ürün artışını 3-4 yıl boyunca sağlar.
Her yıl kullanılırsa kaliteli ve bol ürünleri en kötü topraklarda bile elde etme imkânı verir. Toprağın humus içeriği oranını artırır.

Uzman Yorumu

• Tohumun çimlenmesini hızlandırır, gücünü artırır. • Kök oluşumunu uyarır, güçlü köklerin hızla oluşmasını sağlar. • Fidelerin büyümesini, gelişimini hızlandırır. • Bitkilerin doğal bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç kazandırır. • Ürünlerdeki nitrat miktarını azaltır, protein, şeker, vitamin miktarını artırır. • Kesme çiçeklerin daha uzun süre canlı kalmasını sağlar. • Saksı bitkilerinde klorozu ortadan kaldırır, gelişimini ve çiçeklenmeyi hızlandırır

ÜRÜN ANALİZİ

İlpasol® Organik Solucan Gübresi Türkiye'de Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucanları ile Tarım Bakanlığı kontrollü ,Organik Sertifikalı, ISO belgeli Organik %100 Solucan Gübresi üretimi yapan, KOSGEB destekli kurulan ilk kuruluştur. Türk çiftçisi ilpasol® Organik %100 Solucan Gübresi'ni kullandığı tüm dönemlerde aynı güçlü etkiyi yakalayabilmektedir. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından Organik Tarım'ın esaslarına dair yönetmelik çerçevesinde uygunluğu onaylanmış.Organik Solucan Gübresi'dir. Ilpasol® Organik %100 Solucan Gübresi Tohum çimlenmesinden ürün hasadına kadar her dönemde kullanılabilir.

KULLANICI GÖRÜŞLERİ

Solucan Gübresini kullananlar çok kısa bir süre içerisinde sebze ya da çiçeklerdeki gelişimi gözlemleyebilmektedirler. Kimyasallarla kirlenmiş olan topraklarımızı temizlemenin ve korumanın tek doğal yolu olan solucan gübresini kullananlar yararlarını çok kısa bir süre içerisinde deneyimleyeceklerdir. Çünkü yüzde yüz organik solucan gübresi Bitki enzimlerini uyarır ve etkinliklerini arttırırlar. *Bitki köklerinin büyümesini destekler. *Biyolojik aktivitede organik katalizör olarak görev alırlar. *Bitkilerin doğal yoldan hastalık ve böcek ilaçlarına karşı dirençlerini arttırırlar. *Bitki köklerinin büyümesini özellikle dikine olarak destekler bu şekilde daha iyi besin emilimini sağlar. *Kök hücre zarlarının geçirgenliğini artırarak,bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi almalarını sağlar. *Bitkide vitamin ve mineral içeriğini arttırır. *Meyve ve sebzelerde hücre duvarını kalınlaştırarak depolama raf ömrünü arttırır.* *Bitkilerde klorofil,şeker ve Amino Asitlerilerin oluşmasını teşvik eder,vitamin ve minerallerin miktarının artmasını sağlar ve fotosentezi artırır. *Üretimde kullanılan maddelerin yüksek su tutma özelliği nedeniyle sulama suyundan tasarruf sağlar. *Kurak dönemlerde bitki su tüketimini karşılar ve bitki kök bölgesini nemli ve serin tutar. *Toprağın fiziksel yapısını düzeltir, toprağı bitki besin maddeleri ve humusça zenginleştirir. *İçeriğindeki elementler yavaş çözündüğünden bitkiye uzun süreli beslenme sağlar. *Son üründe verimin yanında kalitenin de artmasını sağlar, ürünün fiziksel görünümünü ve besin değerlerini iyileştirir.
Ürün etiketleri