NEDEN SOLUCAN GÜBRESİ?

Yazan: Necla Dal

       Ziraat Mühendisi

 

      Ekim, dikim yapılan topraklardaki organik madde miktarı, tarımsal üretimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ülkemiz topraklarındaki organik madde oranı, %2’nin altında seyretmektedir ve bu miktar gün geçtikçe azalmaktadır. Erozyon (toprak kaymaları), monokültür (belirli bir bitki türünün bir bölgede çok yaygın olarak uzun yıllar boyunca yetiştirilmesi) uygulamaları; kullanılan pestisitler (bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar); aşırı kimyasal gübre uygulamaları; yanlış sulama yöntemleri gibi birçok etken, bu sonuca neden olmaktadır.

 

   

    Domates fidesi

 

 

 

      

Birim alandan yeterli bir miktarda ürün elde edebilmek için, topraktan aldığımızı elbette toprağa geri vermemiz de gerekir. Ancak bu döngüyü sentetik gübrelerle gerçekleştirmemiz durumunda, bünyesinde sentetik maddeler barındıran tarım ürünlerini sindirim sistemimize dahil ettiğimizi unutmamalıyız. Üstelik, toprakta gün geçtikçe daha fazlaca tuz birikimine neden olmakta ve topraklarımızı fakirleştirmekteyiz. Doğrusu, sentetik gübreler kullanmak yerine, topraklarımızda organik madde miktarını doğal gübrelerle artırmaktır. Sentetik gübreler ve pestisitler geçici verim artışları sağlarken bir yandan da toprakta bulunan mikro ve makro organizmalara ne yazık ki zarar vermektedir. Oysa toprak canlılığı ancak organizmalarla koruyabilir.

 

      

   Evde, bahçede, balkonda yetiştirdiğimiz bitkilerin gereksinimi olan organik maddeyi, makro ve mikro elementleri, solucan gübresi ile kolayca sağlayabiliriz. Solucan gübresi, yanmış hayvan gübresi ile bitkisel atıkların harmanlanmasıyla ve solucanların bunları tüketmesi sırasında, sindirim sistemlerinde yer alan birçok değerli enzimle zenginleştirmesi sonucunda ortaya çıkan gübredir.

   Görünüş olarak siyah toprağa benzer ve itici bir kokusu yoktur. İçeriğinde, bitkinin gelişimi için gereken enzimler, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeler vardır. Hastalık yapıcı mikro florlar, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller barındırmaz. Tam tersine solucanlar, topraklardaki ağır metallerin temizlenmesi için kullanılan canlılardır.    

                                                   

 

       EGET Vakfı Genel Merkezi'nin bir dönümlük arazisinde iki yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarda, toprak verimliliği açısından gözle görülür farklılıklara tanık olduk. Fide üretimindeyse, hem güçlü kök ve gövde gelişimi hem de erkencilik sağladık.

 

           

    Yükseltilmiş bahçelerimizin ortasında yer alan Pvc boruların içerisine, yine bahçeden çıkan organik atıkları yanmış hayvan gübresiyle harmanlıyor (C/N oranına dikkat ederek) ve çuvallarda beklettiğimiz bu kompostu koyuyoruz.

 

Boruların içindeki solucanlar verdiğimiz kompostu tükettikçe, onları yeni kompostla besliyoruz. Boruların alt bölümlerinde biriken olgunlaşmış solucan gübresini aldıkça, üstten yeni mama koymaya devam ediyoruz. Böylece yükseltilmiş bahçenin ortasında yer alan kulelerde bahçelerin gübresini sağlamış oluyoruz. Bu bahçelerde elde ettiğimiz ürünlerin hem lezzetinden hem de gelişiminden hoşnut kaldık.

 Bir diğer dikkatimizi çeken gelişme ise bitkilerin yapraklarındaki büyümeydi. Yapraklar büyüdükçe bitkilerin fotosentez yapma gücü artmakta dolayısıyla ürünlerdeki kalite ve verim de atış göstermekteydi.

 

   Solucanların ve solucan gübresinin önemi, ülkemiz toprakları adına çok geç olmadan anlaşılmasında yarar olduğuna inanmaktayız. Sentetik gübre tüketimiyle dışa bağımlı olmaya devam etmektense, ürettiklerimizden ya da tükettiklerimizden edineceğimiz atıkları solucanlar sayesinde çok kaliteli bir gübrelere dönüştürebiliriz. Bunun için de hem üretici hem de tüketici olarak bilinçlenmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

       Kendimiz solucan gübresi üretmesek bile, bahçelerimizde sağlıklı ürünler elde etmek ve topraklarımızı kurtarmak için, bu gübreyi Tarım ve Orman Bakanlığı belgeli işletmelerden edinebiliriz. Solucan gübresinin bitkilere ve toprağa yararlı olabilmesi için, doğru koşullarda ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olması gerekeceğini unutmamalıyız. 

 

    EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, ülkemizin nitelikli solucan gübresi üreticilerinden İlpasol Solucan Gübresi firmasının Muğla il bayiliğini üstlenmiş bulunmakta. İlpasol markalı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Çalışma Onay Belgesi ve Organik ürün tescil belgesine sahiptir.

   Bizi tercih edilebilirsiniz.

   Çok geç olmadan solucan gübresi ile tanışmanız dileğiyle, sevgiler.

 

“Solucanlar Afrika fillerinden daha güçlü; ekonomi içinse ineklerden daha önemlidirler.”

                                                                                                    Charles Darwin

YORUMUNUZ